Tábor - Náchod

Příměstská část

 

Statky a domy v Náchodě

Vojtův statek č.p. 11
Traduje se pověst, že majitel statku, p. Chval byl jedním z vojevůdců husitských vojsk. Proto do je do dnešní doby uvedená usedlost známá jako Chvalův statek.

Statek pana Dvořáka č.p. 12
O uvedeném rodu se mluví, že pochází již ze 17. století. V současné době p. Dvořák je chovatelem jezdeckých koní. Tomu se věnuje i jeho manželka a zajišťují pro zájemce jezdecký výcvik i jízdy pro zdravotní účely.

Kovárna p. Pohana č.p. 5
Pan Pohan zde měl svou živnost. Koval podkovy nejen koním, ale prováděl i ostatní svářečské a kovářské práce všeho druhu.

Mlýn č.p. 1
Majitel p. Kosobud, dříve Koranda a ještě dříve Netrefa. Mlýn zde stál již už před založením nádrže Jordán před více než 500 lety.