Tábor - Náchod

Příměstská část

 

Vodní nádrž Jordán

Vodní nádrž v Táboře o ploše přes 50 ha a s maximální hloubkou 14 metrů patří neodmyslitelně ke koloritu Tábora. Vznikla roku 1492 přehrazením Košínského potoka a je nejstarší údolní přehradní nádrží ve střední Evropě.

V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě, zvaná Jordán, která vznikla v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku, r. 1492. Nádrž byla vybudována jako zásobárna pitné vody pro město. Původně chtěli Táborští v Jordánu chovat také ryby, ale nadměrné rozměry nádrže neposkytovaly k tomuto účelu dobré podmínky. Přesto je Jordán známý jako rybářský revír s kapitálními úlovky. Pod hrází se nacházejí rybí sádky a velká štičí líheň. Od roku 1830 proto už Jordán nebyl vypuštěn a nadále zůstal užitečný především jako vodní zdroj. Dnes je mimo to Jordán hojně využíván k rekreaci. Volný čas můžete strávit na Sokolské plovárně či si dopřát oddych na protějším klidném břehu, volně přístupném. K Jordánu patří také další přírodní zajímavost, 18 m vysoký Jordánský vodopád, kterým přepadá část vody z nádrže do Tismenického potoka.

Odkaz: http://www.tabor.cz/cs/turista/historie-a-pamatky/prirodni-zajimavosti/jordan---vodni-nadrz-uprostred-mesta.html